banner

SONY

Komunikat dla mediów

W dniu 12 marca 2013 roku w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP odbędzie się konferencja zatytułowana „Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”.
Otwarcie Konferencja nastąpi o godzinie 10:00.

Organizatorami Konferencji jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP z jej przewodniczącym Panem Senatorem dr Grzegorzem Czelejem i Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich we współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców.

Celem Konferencji jest przedstawienie na przykładach wydarzeń z historii Polski ostatnich dziesięcioleci społecznego znaczenia Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej, znanej bardziej, jako krótkofalowcy.

Na konferencję zostali zaproszeni liczni goście reprezentujący Kancelarie Prezydenta RP, Sejm RP, Senat RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, urzędów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

O społecznie użytecznej roli krótkofalarstwa mówić będą zaproszenie goście reprezentujący organizacje krótkofalarskie z kraju i zagranicy w tym Ole Garpestad wiceprzewodniczący Międzynarodowej Unii Radioamatorów oraz Hans Blondeel Timmerman, przewodniczący I Regionu Międzynarodowej Unii Radioamatorów organizacji będącej partnerem sektorowym Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej.

Planowane jest, że w konferencji uczestniczyć będzie, jako gość specjalny astronauta, uczestnik misji na stacji kosmicznej ISS, a prywatnie też krótkofalowiec (członek Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej).
Przedstawi on swoje doświadczenia z międzynarodowego programu edukacji technicznej młodzieży zwanego ARISS (Amateur Radio on International Space Station).

Prelegenci przedstawią między innymi mało znane fakty z historii Polski, w których krótkofalowcy swoimi działaniami zaznaczyli swój udział i potwierdzili społeczną przydatność krótkofalarstwa.
W programie Konferencji zaprezentowany zostanie udział polskich krótkofalowców w czasie powodzi w roku 1929 i „powodzi stulecia” w roku 1997 oraz trzęsienia Ziemi w Armenii w grudniu 1988.
Po raz pierwszy, całościowo zaprezentowane zostaną dokonania krótkofalowców polskich w okresie II wojny światowej i okupacji.
Pokazany zostanie udział krótkofalowców w pracach nad maszyną szyfrującą ENIGMA, wykonaniu radiostacji Powstania Warszawskiego „Błyskawica” i „Burza”, budowie radiostacji z obozu Buchenwald, która uratowała życie przeszło 20 tysięcy więźniów tego obozu, mowa będzie o krótkofalowcach- radiooperatorach polskiego ruchu oporu, czy też nieznanych audycjach Polskiego Radia nadanych w ostatnich dniach wojny 1939 roku z nadajników amatorskich.
W czasie konferencji będzie można spotkać osoby, które uczestniczyły w budowie replik „Burzy” i „Błyskawicy”. Replika „Błyskawicy” zagości w Sejmie na czas konferencji. Wystawione też będą nadajnik i odbiornik z roku 1925 na, którym Tadeusz Heftman przeprowadził pierwsze amatorskie łączności między Polską i USA.

Zaprezentujemy również jak dzisiaj krótkofalowcy współuczestniczą w programach politechnizacji młodzieży.

To pierwsza w historii polskiego ruchu krótkofalarskiego konferencja tak szczegółowo pokazująca nieznane wydarzenia, które daleko wykraczają poza zwyczajowe postrzeganie krótkofalarstwa.
Pierwszy też raz w historii organy Państwa Polskiego uznały za istotne nadanie takiej rangi ukazaniu społecznej użyteczności tego hobby.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatorów Konferencji „Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”.

Rzecznik Prasowy Konferencji
Tomasz Ciepielowski SP5CCC

 


 

o Konferencji

W dniu 12 grudnia 2012 roku Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podjęło na wniosek Pana Senatora dr Grzegorza Czeleja Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu decyzję o zorganizowaniu w dniu 12 marca 2013 roku Konferencji "AMATORSKA SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA - to nie tylko hobby". Konferencja odbędzie się w sali kolumnowej Sejmu RP, a jej uczestnikami będą przedstawiciele administracji centralnej, administracji samorządowej, członkowie organizacji zrzeszających krótkofalowców (członków amatorskiej służby radiokomunikacyjnej), członkowie organizacji pozarządowych używających łączności służbowej, polscy uczestnicy programu ARISS, przedstawiciele Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU) oraz przedstawiciele programu edukacyjnego ARISS. 

uczestnictwo przedstawicieli mediów w Konferencji

Zasady uczestnictwa przedstawicieli mediów w konferencji określone są przepisami Zasad wstępu na teren Kancelarii Sejmu RP.

W sprawach organizacyjnych i otrzymania odpowiedzi na pytania należy kontaktować się drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W późniejszym okresie zostanie dla dziennikarzy uruchomiony numer telefonu do kontaktu w sprawach tematyki konferencji.

 

 

www